تبلیغ 1 توسعه

تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت

برای محاسبه تمرکز مالکیت نهادی از شاخص هرفیندال هریشمن استفاده شده است. شاخص هرفیندال هریشمن شاخصی اقتصادی است که برای شنجش میزان انحصار در بازار استفاده می شود.

مالکیت نهادی

مالکیت نهادی

یکی از سازکارهای راهبری شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای است، ظهور سرمایه گذاران به عنوان مالکان سرمایه می باشد.

همزمانی قیمت سهام

همزمانی قیمت سهام

همزمانی قیمت سهام نشانگر میزان تغییرات مشترک قیمت سهام با تغییرات بازده بازار بوده که مبین میزان انعکاس اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص شرکت در قیمت سهام است و کاربردهایی فراوانی دارد.

رتبه نقد شوندگی

رتبه نقد شوندگی

این رتبه توسط یکی از شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری محاسبه و گزارش می‌شود. هرچه عدد رتبه بیشتر باشد، نقدشوندگی سهام کمتر است.

ضرب المثل حسابداری در سراسر دنیا

ضرب المثل حسابداری در سراسر دنیا

1_قانون سه رو ز پیر تر از دنیاست

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

4_حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)

قصه مردان حساب

قصه مردان حساب

تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود وزیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند، دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان،

طنز دانشجوی حسابداری

طنز دانشجوی حسابداری

از دید یک دانشجوی حسابداری

ثبت نام: پذیره نویسی

برگ انتخاب واحد: تراز افتتاحیه

استقلال هیات مدیره

استقلال هیات مدیره

از مدیران (موظف) به عنوان مدیران تصمیم گیرنده و از مدیران بیرونی (غیرموظف) به عنوان افرادی نام برده می شود که قدرت و وظیفه نظارت  بر این تصمیم گیری را دارند.

مطلبی طنز درباره تاریخچه مالیات

مطلبی طنز درباره تاریخچه مالیات

بر اساس برخی تحقیقات به عمل نیامده، کشف گردید از خیلی سالها پیش - یعنی قبل از آنکه علی دایی به تیم ملی دعوت شود و حتی قبل از آنکه پیکان اختراع شود - مردم میل و رغبت زیادی برای دادن مالیات داشته اند.

آئین نامه تنخواه

آئین نامه تنخواه

  در اکثر شرکتها و موسسات همواره نیاز مبرمی به پرداخت هزینه ها و تهیه کالا و مواد مصرفی وجود دارد. به منظور ایجاد سهولت و تسریع در امرفوق، این گونه پرداختها از محل وجوه تنخواه‌گردان صورت می‌پذیرد. 

مراحل انبارگردانی

مراحل انبارگردانی

مراحل انبارگردانی ودستورالعمل انبارگردانی 

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

هزینه یابی برمبنای فعالیت abc

هزینه یابی برمبنای فعالیت abc

بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینههای سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمیتواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابیبر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسبمنابعی که در هرفعالیت مصرف شده به آنفعالیت تخصیص داده میشود.

مفاهیم اساسی و اصول بودجه

مفاهیم اساسی و اصول بودجه

در این مقاله فلسفه وجودی بودجه، تاریخچه و تعریف بودجه و همچنین اصول بودجه شامل اصل سالانه بودن بودجه، اصل تعادل بودجه، اصل وحدت بودجه، اصل کاملیت یا جامعیت بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه، اصل انعطاف پذیری، اصل تحدیدی بودن هزینه ها، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات، اصل تقدم درآمد بر مخارج، اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر شرح داده می شود.

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی