راهنمای ثبت نام در دوره های مجازی توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
دفتر آموزش الکترونیکی تیم متفکران نوین مالی

 

 "ویژه دوره های آموزشی تخصصی علمی مالی و حسابداری"

 

حسابداری، در هر کسب و کاری بسیار حساس و مهم است. اشتباهات هرچند کوچک حسابداران میتواند منجر به ضررهای مالی زیادی برای سازمان شود همچنین درایت و مهارت یک حسابدار میتواند سهم بسیاری در افزایش سود مجموعه داشته باشد و در درازمدت باعث افزایش ثروت صاحبان سهام شود هر حسابداری میخواهد در کارش موفق باشد، پیشرفت کند و سمت مدیر مالی مجموعه را به دست آورد و درآمد بیشتری کسب کند برای رسیدن به این نقطه لازم است مهارتهایی را درخود پرورش داده و تقویت کند.
با آنکه حسابداران، متناسب بانوع شرکت یا موسسه ای که در آن مشغول به کار میشوند، وظایف متفاوتی خواهند داشت ولی به طور کلی میتوان گفت داشتن تعدادی از مهارتها به طور عمومی برای یک حسابدار موفق ضروری است حسابداری انواع مختلفی دارد مانند حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی.

 

در این راستا برآن شدیم تا دوره های آموزشی خود را با دو اصل زیر ارایه نماییم:

دوره های آموزشی استانداردها و قواعد مالی و حسابداری

دوره های آموزشی قوانین و مقررات مالی و حسابداری

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی