تبلیغ 1 توسعه

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

۴ مرحله بازنشستگی و روش بودجه بندی برای آن: چطور برای دوران بازنشستگی آماده شوید؟

۴ مرحله بازنشستگی و روش بودجه بندی برای آن: چطور برای دوران بازنشستگی آماده شوید؟

چطور برای دوران بازنشستگی آماده شوید؟

اگر شما از نظر مالی آماده و از نظر فیزیکی سالم هستید، بازنشستگی شما می‌تواند برای چند دهه تداوم داشته باشد؛ اما به‌طورکلی مراحل مختلفی که قبل از بازنشستگی و بعدازآن طی می‌شوند هزینه های مختلفی داشته و نیاز به روش‌های متمایزی برای بودجه بندی دارد. حتی اگر شما زودتر از موعد هم بازنشسته شوید، باز هم با این مراحل مواجه خواهید شد، فقط در یک بازه زمانی فشرده‌تر. در اینجا این مراحل و چگونگی کنترل امور مالی تان را شرح می‌دهیم.

اشنایی با انواع مرخصی

اشنایی با انواع مرخصی

دیگر مرخصی های استحقاقی
 علاوه بر آن چه تاکنون گفتیم، قانون کار در مواردی برای کارگر مرخصی اضافه بر استحقاق وی در نظر گرفته، که میزان این مرخصی ۳ روز است (ماده ۷۲) و در دو حالت به کارگر تعلق خواهد گرفت:

نحوه محاسبه حق ماموریت طبق قانون کار

نحوه محاسبه حق ماموریت طبق قانون کار

اعزام به ماموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزام‌شونده در نظر گرفته شده است.

نحوه صحیح اعلام ترک کارپرسنل در لیست بیمه

نحوه صحیح اعلام ترک کارپرسنل در لیست بیمه

ترک کار غالبا بابت این موارد اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است...

نکات مهم در بیمه نامه مسئولیت مدنی

نکات مهم در بیمه نامه مسئولیت مدنی

برخی از مواردی که باعث می شود کارفرمایان نتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند...

مرخصی در محیط کار

مرخصی در محیط کار

برای مرخصی در محیط کاری باید...

انواع مرخصی استحقاقی

انواع مرخصی استحقاقی

برای مرخصی استحقاقی باید...

انواع مرخصی

انواع مرخصی

برای مرخصی گرفتن لازم است...

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی