تبلیغ 1 توسعه

   

 

 سواد مالی دارای چهار بعد مدیریت درآمد، مدیریت پول، مدیریت اعتبار و مدیریت ریسک است؛ که طرح "همیار شغلی دانش آموز" خدمتی در راستای پیاده سازی و ارتقاء سواد مالی در بعد مدیریت درآمد ( کاریابی و درآمد) در سنین نوجوانی و جوانی دانش آموز است.  

 

 

 

یکی از موضوعات مغفول مانده در مدارس توجه و انتخاب شغل آینده قبل از انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاهی است. در این راستا طرح همیار دانش آموز، با ادغام مباحث سواد مالی و روانشناسی صنعتی در پاسخ به معضل بیکاری، ورود به شغل های غیر مرتبط با رشته تحصیلی و افسردگی جوانان در زمینه شغلی بابت اشتباهات احتمالی برنامه ریزی شده است. 

 

این طرح به منظور هدایت شغلی دانش آموزان که با استفاده از فرم های انتخاب شغل که بر اساس خود اظهاری دانش آموزان و والدین تکمیل شده، تست های خویشتن شناسی، استعداد یابی و علاقه سنجی شغلی انجام میگیرد که این تحلیل آزمون ها در نهایت منجر به پیشنهاد و الویت بندی شغل های  متناسب با شخصیت، توانمندی و استعداد دانش آموزان می شود. 

 

 

 

در جهت شناخت دانش آموز با تعریف و تشریح هر شغل و انتخاب آگاهان به ازای هر شغل، محتوایی ( شامل شرح شغل، مشخصات فنی و پیچیدگی های فنی و ...) به زبان ساده در پورتال به صورت مجازی در اختیار دانش آموز قرار گرفته می شود. 

 

همچنین به منظور آشنایی دانش آموز و والدین با جزئیات هر شغل در بازار کار، آینده شغلی در کشور و خارج از کشور، فرصت های توسعه شغلی و تحصیلی مرتبط با شغل مورد نظر، امکان دسترسی و برقراری ارتباط با افراد شاغل در آن حرفه و دارای تحصیلات تکمیلی در زمینه شغل پیشنهادی با نام کوچ و منتور، به صورت مشاوره تلفنی، مکاتبه ای و حضوری مقدور می باشد.


 

 

در صورت علاقه برای آشنایی بیشتر از این طرح بر روی لینک کلیک کنید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی