تبلیغ 1 توسعه

کنترل داخلی چیست؟

کنترل داخلی چیست؟

واحدهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و تحقق ماموریت ها و چشم اندازها، حفظ توان مالی و سود آوری، مقابله با رویدادهای غیر منتظره و پاسخ گویی در برابر پاسخ خواهان(صاحبان سرمایه، دولت و...) باید از یک سیستم کنترل داخلی اثربخش برخوردار باشند. 

 

نکته کلیدی و مهم حسابرسی

نکته کلیدی و مهم حسابرسی

200نکته مهم و کلیدی حسابرسی

آشنایی با شغل حسابرس

آشنایی با شغل حسابرس

در شغل حسابرسی معمولا شما به عنوان حسابرس صحت و کارآیی یک سند یا گزارش مالی را ارزیابی می کنید. اگر می خواهید شغلی در حوزه  مالی داشته و از تحلیل و ارزیابی کار حسابداران نیز لذت می برید، شغل حسابرس برای شما ایده آل است.

حسابرسی داخلی؛ حلقه مفقوده در شرکت‌ها

حسابرسی داخلی؛ حلقه مفقوده در شرکت‌ها

یک حسابدار رسمی در این زمینه می‌گوید: «در شرایطی که دامنه فعالیت‌های حسابرسی داخلی در دنیا گسترش یافته است، متاسفانه در کشور ما از آن به عنوان فرآیند «سندرسی» (بررسی کفایت کنترل‌های داخلی و قابلیت اتکای صورت‌های مالی) یاد می‌شود.

حسابرسی داخلی چیست؟

حسابرسی داخلی چیست؟


هنگامی که یک واحد اقتصادی راه‌اندازی می‌شود، افرادی که دست‌اندر‌کار راه‌اندازی این واحد هستند به شدت از لحاظ کاری مشغول بوده و ممکن است برای رسیدن به اهدافشان با مشکل مواجه شوند و حتی ممکن است شکست بخورند یا ممکن است پیروز شوند.

حسابرس کیست و چه کار انجام می دهد ؟

حسابرس کیست و چه کار انجام می دهد ؟

حسابرس کیست ؟

حسابرس وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آنها با اصول حسابداری و موارد قانونی را بر عهده دارد. حسابرسی و حسابداری شباهت های زیادی با هم دارند.

 

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی

صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.

کلیتی از حسابرسی

کلیتی از حسابرسی

حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی