تبلیغ 1 توسعه

کار تیمی در حسابداری

کار تیمی در حسابداری

تیم عبارت است از یک گروه دو یا چند نفره که بطور مستقیم با یکدیگر در تعامل بوده تا به هدف مشترکی دست بایند. افرادی که تشکیل یک تیم می دهند دارای مهارت‌های متنوع، گوناگون و بعضا تکمیل کننده یکدیگر بوده تا با کمک هم بتوانند به مقاصد و اهداف مشترک‌ دست یابند.

نقطه ی سر به سر و تحلیل آن

نقطه ی سر به سر و تحلیل آن

به طور کلی نقطه ی سر به سر (break even point) نقطه ای است که در آن درآمدها با هزینه ها برابر است و این نقطه نشان می دهد که یک سرمایه گذاری چه زمانی می تواند به سود برسد.

محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی

محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی


سازمان‌های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، سازمان‌ها بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند چرا که حسابداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای مدیران نیست.

مفهوم حسابداری صنعتی و ارتباط آن با حسابداری مالی

مفهوم حسابداری صنعتی و ارتباط آن با حسابداری مالی

امروزه موضوعات مربوط به علوم حسابداری و زیر شاخه های آن به قدری رشد کرده است که علاوه بر مباحث تئوری و اهمیت آن در زندگی مجموعه فعالیت های حسابداری نیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی پیدا کرده است از جمله این شاخه ها می توان به حسابداری صنعتی اشاره کرد که علاوه بر صنعت سازمان های دیگر را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است که در این مقاله قصد داریم به تعریف آن بپردازیم.

حسابداری صنعتی جامع

حسابداری صنعتی جامع

حسابداری صنعتی:حسابداری صنعتی جامع (FCA) به طور کلی فرآیند جمع آوری و ارائه اطلاعات (هم هزینه ها و هم درآمدها) مورد نیاز جهت تصمیم گیری اطلاق می شود. اطبا از اصطلاح مشابه حسابداری هزینه واقعی (TCA) نیز برای نامیدن آن استفاده می کنند. متخصصین به دلیل اینکه تعاریف "جامع" و "واقعی" ذاتاً ذهنی هستند، در بیان مفهوم این در اصطلاح با مشکل مواجه هستند.

تفاوت حسابداری بهای تمام شده با حسابداری مالی در چیست؟

تفاوت حسابداری بهای تمام شده با حسابداری مالی در چیست؟

حسابداری بهای تمام شده (هزینه) یک نوع از فرایند حسابداری است که با هدف به تصرف درآوردن هزینه های یک شرکت در تولید، با ارزیابی هزینه های ورودی از هر مرحله از تولید و همچنین هزینه های ثابت مانند استهلاک تجهیزات سرمایه ایجاد شده است.

حسابداری صنعتی چیست؟؟؟

حسابداری صنعتی چیست؟؟؟

حسابداری صنعتی یکی از دشوارترین و در عین حال جذابترین انواع حسابداری است .حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده رشته ای از حسابداری مدیریت است که مربوط میشود به تنظیم بودجه و تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات و تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه اجتماعی.

حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی چیست؟

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیهو تحلیل گزارشهاو بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی