با توجه به فرصت‌های شغلی بسیار گسترده برای رشته حسابداری و نیاز روز افزون شرکت ها به خدمات مالی و حسابداری طبیعی است که اشخاص زیادی که رشته تحصیلی آنها مرتبط با حسابداری بوده و به عبارتی تعدای از کتاب های این رشته را در حین تحصیل مطالعه نموده اند، علاقه مند به تصدی امور در حوزه های حسابداری باشند.


 در اینجا بستری فراهم شده که برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با حسابداری، دانش و مهارت های کافی جهت بسترسازی برای تصدی سمت های سازمانی برای آنها فراهم گردد. برای این موضوع دورهای کاربردی طراحی و تولید محتوا شده اند که تا بتوانند نیاز کاربران را پاسخ گویند.


در اینجا ما مطالب و مفاهیم مورد نیاز برای  سمت های اجرایی حسابداری را به صورت یکپارچه و قالب بندی شده ارائه می نماییم و هدف از این دوره های آموزشی کسب دانش و مهارت های لازم سمت های اجرایی برای کاربران است. به این دلیل بستر اینترنت و فضای مجازی را برای آموزش در نظر گرفتیم تا دسترسی به مطالب و دوره ها در هر مکان و زمان برای کاربران فراهم باشد.

 

مزایای این دوره ها:
- قیمت مناسب و پایین خدمات ارائه شده
- دسترسی آسان و راحت
- پشتوانه علمی قوی و کاربردی بودن دوره ها 
- جامعیت محتوای ارائه شده
- اعطای گواهینامه

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی