تبلیغ 1 توسعه

 

کتاب حسابداری صنعتی مقدماتی (درجه 2)

نویسنده: شهرام روزبهانی

 

کتابفروشی آنلاین

 

 
 

نوع کتاب: درس و تست
مقطع: دانشگاهی
موضوع: حسابداری صنعتی
ناشر: نگاه دانش
نویسنده: شهرام روزبهانی
تعداد صفحات: 310

 

حسابداری صنعتی مقدماتی (درجه 2) حاوی خلاصه حسابداری صنعتی به همراه تست های طبقه بندی شده در انتهای هر فصل از انتشارات نگاه دانش نوشته شهرام روزبهانی می باشد.

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی