تبلیغ 1 توسعه

تقویم مالیاتی  یا به عبارتی همان روزشمار تکالیف مالیاتی عبارت است از تکالیفی که از لحاظ قانون مالیاتی برعهده مودیان گذاشته شده است و عدم رعایت آن برای مودیان مالیاتی هزینه دارد. لذا آگاهی از تقویم و روزشمار تکالیف مالیاتی برای مودیان مالیاتی از ضروریات است


فروردین

31 فروردین: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق اسفند 1395

31 فروردین: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان 1395

31 فروردین: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل پاییز 1395

 

اردیبهشت

15 اردیبهشت: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل زمستان 1395

31 اردیهشت: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق فروردین 1396

 

خرداد

31 خرداد: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق اردیبهشت 1396

31 خرداد: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 1395 صاحبان مشاغل

تیر

15 تیر: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار 1396

31 تیر: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق خرداد 1396

31 تیر: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1395 اشخاص حقئقی و صاحبان املاک استیجاری

 

مرداد

15 مرداد: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل بهار 1396

31 مرداد: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق تیر 1396

 

شهریور

31 شهریور: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق مرداد 1396

 

مهر

15 مهر: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان 1396

30 مهر: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق شهریور 1396

 

آبان

15 آبان: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل تابستان 1396

30 آبان: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق مهر 1396

 

آذر

30 آذر: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق آبان 1396

 

دی

15 دی: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز 1396

30 دی: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق آذر 1396

 

بهمن

15 بهمن: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل پاییز 1396

30 بهمن: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق دی 1396

 

اسفند

29 اسفند: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق بهمن 1396

 

 

     تیم متفکران مقالات زیر را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکند:

 

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث حسابداری مالیاتی جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

 

 
 
 
 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی