تبلیغ 1 توسعه
حسابداری صنعتی:حسابداری صنعتی جامع (FCA) به طور کلی فرآیند جمع آوری و ارائه اطلاعات (هم هزینه ها و هم درآمدها) مورد نیاز جهت تصمیم گیری اطلاق می شود. اطبا از اصطلاح مشابه حسابداری هزینه واقعی (TCA) نیز برای نامیدن آن استفاده می کنند. متخصصین به دلیل اینکه تعاریف "جامع" و "واقعی" ذاتاً ذهنی هستند، در بیان مفهوم این در اصطلاح با مشکل مواجه هستند.
مفاهیم:
 
حسابداری صنعتی جامع در برگیرنده چند مفهوم کلیدی است که آن را از تکنیک های استاندارد حسابداری متمایز می کند. موارد زیر اصول اساسی FCA را مشخص می کنند:
1- حسابداری هزینه ها، نه فقط مخارج و پرداخت ها.
2- حسابداری هزینه های پنهان و ظاهری
3- حسابداری هزینه های غیر مستقیم و سربار
4- حسابداری مخارج گذشته و آینده.
5- حسابداری هزینه ها بر طبق چرخه عمر محصول
 
هزینه ها به جای مخارج:
مخارج پرداخت های نقدی هستند که جهت کسب یا استفاده از منابع صرف می شوند. هزینه ارزش نقدی منبعی است که مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، هنگامی که یک وسیله نقلیه خریداری می شود، مخارج و پرداخت هایی انجام می شود، امّا هزینه وسیله نقلیه طی دوره استفاده از آن محاسبه و ثبت می شود (مثلاً برای مدت 10 سال). باید هزینه وسیله نقلیه را طی یک دوره زمانی مشخص تخصیص داد، زیرا هر سال استفاده از آن باعث مستهلک کردن ارزش قیمتی وسیله نقلیه می شود.
 
هزینه های پنهان:
ارزش قیمتی کالاها و خدمات با استفاده از FCA، به عنوان هزینه منعکس می شود، حتی اگر پرداختی برای آن ها انجام نشده باشد. ممکن است یک جامعه از طرف دولت کمک های مالی، مثلاً برای خرید تجهیزات دریافت کند. این تجهیزات دارای ارزش شخصی هستند، هر چند که این جامعه برای خرید این تجهیزات پولی نپرداخته است. بنابراین، این تجهیزات باید با توجه به سیستم تجزیه و تحلیل FCA ارزش گذاری شوند.
 
هزینه های غیر مستقیم و سربار:
FCA تمامی هزینه های غیر مستقیم و سربار را، به همراه آن هزینه هایی که به صورت مشترک با دیگر مؤسسات عمومی انجام شده اند، محاسبه کرده و مدّ نظر قرار می دهد. هزینه های غیر مستقیم و سربار می توانند شامل هزینه خدمات حقوقی، پشتیبانی اداری، تجزیه و تحلیل داده ها، تهیه صورت حساب و خرید باشند.
مخارج گذشته و آینده:
در سیستم حسابداری نقدی، پرداخت های گذشته و آینده اغلب در بودجه های سالانه مد نظر قرار نمی گیرند. هزینه های گذشته (یا پیش پرداخت) سرمایه گذاری های اولیه ای هستند که برای استفاده از خدماتی نظیر بدست آوردن وسایل نقلیه، تجهیزات، یا تأسیسات ضروری می باشد. پرداخت های آتی (یا پس پرداخت) هزینه هایی هستند که برای تکمیل فعالیت ها نظیر هزینه های از رده خارج کردن تأسیسات، مستهلک کردن تجهیزات، و رسیدگی به سلامت و امور بازنشستگی کارکنان انجام می شوند.
 
نمونه هایی از حسابداری صنعتی جامع:
مدیریت ضایعات
برای مثال ایالت فلوریدا از حسابداری صنعتی جامع برای سیستم مدیریت ضایعات و زباله های جامد استفاده می کند. برای این مقصود، FCA نوعی رویکرد سیستماتیک جهت شناسایی، جمع بندی و گزارش هزینه های واقعی مدیریت زباله های جامد خواهد بود. این سیستم در اینجا مخارج گذشته و آینده، هزینه های سربار (خدمات پشتیبانی و نظارت)، و هزینه های عملیاتی را مد نظر قرار می دهد.
 
سیستم های یکپارچه مدیریت زباله های جامد شامل انواع فعالیت ها و روش های وابسته به شهرداری مربوط به زباله های جامد (MSW) می باشند. این فعالیت ها مانند پخش بندی سیستم یا منطقه مد نظر هستند که شامل جمع آوری زباله، مدیریت پایگاه های انتقال، انتقال زباله ها به تأسیسات مدیریت ضایعات، و فرآوری و انهدام زباله، و فروش محصولات فرعی به دست آمده می باشند. روش ها، راهکارهایی هستند که MSW در زمینه مدیریت یکپارچه زباله های جامعه از آن ها تبعیت می کند (یعنی از نقطه جمع آوری تا فرآوری و انهدام نهایی)، و شامل بازیابی، تبدیل به کامپوست، تبدیل به انرژی، و انهادم در محوطه های مخصوص زباله. هزینه برخی از فعالیت ها در بین این روش ها مشترک است. درک هزینه های MSW اغلب برای محاسبه هزینه کل سیستم زباله های جامد، ضروری می باشد. و به شهرداری ها در مورد ارزیابی اینکه آیا خودشان این فرایند را انجام دهند یا آن را به صورت قراردادی واگذار کنند کمک می کند. با این حال تحلیل گران با توجه به تغییراتی که بر درجه بازیابی کامپوست کردن، تبدیل به انرژی، یا انهدام محصولات MSW اثر می گذارند، باید بر هزینه روش های گوناگون تمرکز کنند. درک هزینه کل هر روش MSW اولین و ضروری ترین گام در تصمیم گیری در مورد این که آیا روش فع ی MSW خود را تغییر دهند یا خیر، می باشد.

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث حسابداری صنعتی جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

 

 
 
 
 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی