تبلیغ 1 توسعه
 

وجوه نقد به عنوان مهمترین و سیال ترین دارایی های یک سازمان بوده، که نقش عمده ای بر فعالیت واحد تجاری داشته و اعمال کنترل و نظاارت برآن از اهمیت  ویژه ای برخوردار است.با توجه به اهمیت موجودی نقد  برای موسسات و سازمان ها معمولا دایره ای تحت عنوان حسابداری وجوه ( یا خزانه داری) ایجاد شده و طوری برنامه ریزی می گردد که پاسخگوی نیازهای مدیریت آن مجموعه باشد.

وجوه نقد با توجه به ویژگی هایی که دارد همواره در معرض خطر سوء استفاده بوده و سازمان ها برای کنترل دقیق  وجود نقد  و ارائه گزارش های مدیریتی مربوط به این حوزه  باید همواره  اسناد حسابداری را به روز و به طور اصولی ثبت و ضبط نموده و مدارک مربوطه را به روش صحیح بایگانی نمایند. ایجاد سیستم کنترل داخلی بهینه برای حسابداری وجوه باعث بهبود فرآیندهای این حوزه و کارکرد مناسب می گردد.
دراین دوره مفاهیم و اصطلاحات، استاندارهای حسابداری، قوانین و مقررات، کدینگ حسابداری، ثبت های حسابداری، روندها و فرآیندهای مالی و کنترل داخلی مناسب حسابداری وجوه ارائه شده است.

   
 
هدف و ضرورت  برگزاری دوره:
آموزش حسابداری وجوه به صورت کاربردی
 
مهارت های مورد انتظار پس از سپری نمودن دوره :
انتظار می رود پس از پایان دوره کاربران نحوه ثبت اسناد حسابداری  وجوه نقد را به طور اصولی و کاربردی  فراگرفته و بتوانند در محیط های اجرایی به ارائه خدمت در این حوزه بپردازند.
 
مخاطب دوره :
این دوره برای کلیه افرادی که می خواهند حسابداری را به صورت کاربردی آموخته و وارد محیط های اجرایی شوند، درنظر گرفته شده است.
 
سطح دوره : مقدماتی

 
قابلیتهای منحصر به فرد این دوره :
آموزش کاربردی و بصورت آنلاین

 
 

 

 

 

 

 

 

    1395/02/07     |     1206|    
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی