دریافت خبرنامه و ویژه نامه

 

در این سیستم امکان ایجاد یک دوره الکترونیکی خودکار با سقف تعداد فراگیر مشخص، وجود دارد. فراگیران می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند، هزینه دوره را پرداخت کنند و در زمان های تنظیم شده از قبل به مشاهده محتوای الکترونیکی بپردازند و سپس در آزمون آن دوره شرکت کنند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی