دریافت خبرنامه و ویژه نامه

 

مرکز آموزش الکترونیک توسعه نگر، به واسطه رساله آموزشی خویش و ارتباط با اساتید مجرب و ارتباطات فراوان با جوامع نخبگان داخل و خارج از کشور و همچنین مجوزها و گواهینامه هایی که در راستای آموزش دریافت نموده؛ از جمله: مجوز فنی حرفی ای، مجوز آموزش کارکنان دولت و... آمادگی آن را دارد تا با برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی و سمینار های از پیش تعیین شده ی پر محتوا و کوتاه مدت، خدمتی ارزنده به حسابداران و علاقه مندان به بازار کار حسابداری ارائه کندو در انتقال مفاهیم و آموزش ها گامی مثبت برداشته باشد. 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی