دریافت خبرنامه و ویژه نامه

معرفی برنامه کاربردی رایگان جایگزین ماشین حساب ویندوز

معرفی برنامه کاربردی رایگان جایگزین ماشین حساب ویندوز

همانطور که می دانید توابع ساده ریاضی را به خوبی می توان توسط برنامه ماشین حساب (calculator) پیش فرضی که همراه با ویندوز ارائه شده وارد کرد و نتایج محاسباتی دریافت نمود. اما زمانی که موقع تحلیل و آنالیز عددی و آماری می شود، ماشین حساب پیش فرض ارائه شده توسط ویندوز به طور جدی از انجام درخواست شما ناتوان است و این امر راه را برای عرض اندام دیگر نرم افزار های کوچک و البته رایگان برای رقابت با calculator ویندوز هموار می سازد.
 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی