تبلیغ 1 توسعه

شرکت در آزمون حسابداری حقوق و دستمزد- جهت صدور گواهی نامه

 

 

قانون کار و تامین اجتماعی

 

 

تعیین سطح حسابداری خرید و فروش

 

 

تعیین سطح حسابداری مالیاتی

 

 

تعیین سطح حسابداری خرید و انبار

 

 

تعیین سطح حسابداری اموال و داریی ثابت

 

 

تعیین سطح حسابداری مالی و گزارشگر مالی

 

 

تعیین سطح حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

تعیین سطح حسابداری وجوه و خزانه داری

 

 

آموزش زبان انگلیسی دکترین 1

 

 

آموزش حسابداری صنعتی همراه با مدلسازی موضوع به کمک نرم افزاراکسل

 

 

حوزه حقوق و دستمزد پیشرفته

 

 

خزانه داری (حسابداری وجوه) پیشرفته

 

 

حسابداری پیمانکاری پیشرفته

 

 

حسابداری پیمانکاری مقدماتی

 

 

انگلیسی در سفر ویژه مدیران

 

 

تایپ سریع و ده انگشتی

 

 

 
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی