انگلیسی در سفر

انگلیسی در سفر ویژه مدیران

در حال انجام

برنامه نویسی ajax

در حال انجام 

توسعه دهنده WEB با PHP

در حال انجام 

تایپ سریع و ده انگشتی

در حال انجام 

نصب و پیکربندیAPACHE ,MYSQL ,PHP

در حال انجام 

برنامه نویسیPHP

در حال انجام 

کاور پیشرفته اینترنت

در حال انجام 

طرح مقدماتی صفحات وب

در حال انجام 

رایانه کار ACDLدرجه 2

در حال انجام 

رایانه کار ACDLدرجه1

در حال انجام 

مدیریت سئو

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین قوانین دیوان محاسبات

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین قوانین تجارت

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین قوانین کار و تأمین اجتماعی

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین قوانین مالیات بر ارزش افزوده (کارگاه عملی مالیات بر ارزش افزوده)

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین قوانین مالیات های مستقیم/آموزش تکالیف مالیاتی

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین استاندارهای حسابداری ویژه شرکت های بازرگانی با مثال های عملی

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین استاندارهای حسابداری ویژه شرکت های خدماتی با مثال های عملی

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین استاندارهای حسابداری ویژه شرکت های تولیدی با مثال های عملی

در حال انجام 

مروری بر پرکاربردترین استاندارهای حسابداری

در حال انجام 

آشنایی با نرم افزار آماریstatta

در حال انجام 

آشنایی با نرم افزار آماریEviws

در حال انجام 

آشنایی با نرم افزار آماریspss

در حال انجام 

حسابداری صنعتی همراه با مدلسازی موضوع به کمک نرم افزاراکسل (روش انباشت بهای تمام شده سفارش کار، روش ارزشیابی ABCو سیستم اندازه گیری واقعی)

در حال انجام 

حوزه مالی پیشرفته

در حال انجام 

حوزه حقوق و دستمزد پیشرفته

در حال انجام 

خزانه داری (حسابداری وجوه) پیشرفته

در حال انجام 

کاربرد اکسل درحسابداری پیشرفته

در حال انجام 

کاربرد اکسل درحسابداری مقدماتی

در حال انجام 

آشنایی با ساختار نرم افزارهای حسابداری و منطق آنها

در حال انجام 

دوره حوزه مالی مقدماتی

در حال انجام 

حسابرسی داخلی

در حال انجام 

حسابرسی مالی

در حال انجام 

حسابداری عملیاتی

در حال انجام 

حسابداری پیمانکاری پیشرفته

در حال انجام 

حسابداری پیمانکاری مقدماتی

در حال انجام 

مهارت های سرمایه¬گذاری در بورس

در حال انجام 

کارگاه ارزشیابی بنگاه¬های اقتصادی

در حال انجام 

مدیریت هزینه

در حال انجام 

بهایابی (هدف ارتقای مهارت های حرفه ای در زمینه شناسایی روشهای مختلف هزینه یابی)

در حال انجام 

« 1 2 3 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی